MAMBO 16 USIYOYAJUA KUHUSU TEMBO.

 1. Tembo ndie mnyama mkubwa   kuliko wote duniani aridhini. Hata hivyo, pamoja na ukubwa wake   akitembea hana kishindo kabisa, miguu yake kwa chini ni kama ina sponge, na   pia hapendi kelele.
 2. Tembo ana ukubwa wa tani 7 na   hula mizizi, majani, matunda na magamba ya miti. Tembo pia hunusa harufu ya   maji umbali wa meli 3.
 3. Umri wake wa kuishi ni miaka   60 hadi 70.
 4. Mkonga wa Tembo hutumika kwa   shughuli nyingi, ikiwemo kuvutia pumzi na kunusia (pua), kulia, kuchotea maji   ya kunywa, kukata matawi ya miti, kupigania, kuchimbia, kupapasana, na   hata kujirushia maji na mavumbi kwa ajili ya kuhifadhi ngozi yake na maradhi   na wadudu (mkono). 
 5. Pembe yake moja inaweza   kukaribia kilo 100 na urefu wa zaidi ya nchi 130. Pia jino lake moja   linakaribia uzito wa kilo 20.
 6. Tembo anatumia masaa 16 kwa   siku kwa kula tu, na kinyesi chake kwa siku kinafika kilo 150.
 7. Tembo huwa hasahau,   chochote/yeyote alichowahi/aliyewahi kukiona/kumuona maishani mwake basi huwa   anakikumbuka/anamkumbuka mara tu akikiona/akimuona
 8. Tembo huwa wanalia,   kuhuzunika, hufurahi na kucheka pia. Vile vile wana huruma kiasi   kwamba mtoto anapolia basi wote hukusanyana na kumbembeleza. Pia wanaomboleza   pale mmoja wao anapofariki.
 9. Tembo ana uwezo wakuogelea   masafa marefu.
 10. Tembo jike hubeba mimba miaka   2.
 11. Tembo mtoto huzaliwa akiwa na   kilo 80 hadi 120
 12. Chakula cha tembo kwa siku ni   kilo 300 na maji lita 40
 13. Uume wa tembo una kilo 27,   ukimuona wakati anafanya mapenzi unaweza kuhisi kama vile ana miguu   mitatukwa nyuma.
 14. Tembo ana fanya mapenzi kwa   masaa 12, masaa 6 ya mwanzo anamuandaa mwenzi wake na 6 yanayobaki ndio   shughuli yenyewe na hiyo ni ile raundi ya kwanza.
 15. Tembo dume huwa na wanawake   wawili mpaka wanne
 16. Tembo dume   "akifunga goli /   akipiga bao" manii yake yanafika ujazo wa lita tano.

SAMBAZA HABARI HII
Habari Iliyopita
Habari Inayofuata